Andmekaitse

Meie veebisaidi aadress on: https://www.tianshi.ee.

1. Vastutava isiku nimi ja asukoht

Isikuandmete kaitse algmääruse ja teiste liikmesriikide isikuandmete kaitset käsitlevate siseriiklike seaduste ning muude isikuandmete kaitset reguleerivate määruste tähenduses vastutab:

UAB Korporacija Tjanši

Ulonų g. 5
Vilnius, Leedu

e-mail: info@tiens.lt

Äriregistri kood: 111733040
Käibemaksu kood: LT117330418

2. Teave isikuandmete kogumise kohta

(1) Alljärgnevalt teavitame teid isikuandmete kogumisest meie veebisaidi kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mis võivad olla seotud teiega isiklikult, nt. B. nimi, aadress, e-post, kasutaja käitumine.

(2) Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktivormi või sotsiaalmeedia kaudu, salvestame teie esitatud andmed (e-posti aadress või nimi ja telefoninumber) teie küsimustele vastamiseks. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi vastata teie päringule vastavalt artikli 6 lõike 1 punkti a sõnastusele. f GDPR. Kui pöördute meie poole lepingu sõlmimise eesmärgil, on töötlemise täiendavaks õiguslikuks aluseks artikli 6 lõike 1 punkt a. b GDPR.

Selles kontekstis tekkivad andmed kustutatakse, kui neid enam ei vajata, eelkõige pärast päringu töötlemist, või nende töötlemist piiratakse, kui seadusest tulenevad säilitamiskohustused puuduvad.

(3) Kui kasutame oma pakkumise üksikute funktsioonide jaoks tellitud teenusepakkujaid või soovime kasutada teie andmeid reklaamieesmärkidel, teavitame teid sellest üksikasjalikult allpool vastavates punktides. Seejuures toome välja määratletud kriteeriumid isikuandmete säilitusaja määramiseks.

3. Teie õigused

(1) Teil on meie suhtes seoses teie isikuandmetega järgmised õigused:

– Õigus teabele

– Õigus parandada

– Õigus töötlemise piiramisele

– Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele

– Õigus andmete teisaldatavusele

(2) Samuti on teil õigus esitada vastutavale andmekaitseasutusele kaebus teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt.

4. Isikuandmete kogumine meie veebisaidi külastamisel

(1) Kui kasutate veebisaiti ainult informatiivsetel eesmärkidel, st kui te ei registreeru ega anna meile muul viisil teavet, kogume ainult neid isikuandmeid, mida teie brauser meie serverisse edastab. Kui soovite meie veebisaidil surfata, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud veebisaidi kuvamiseks ning ühenduse stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks (õiguslik alus on DSGVO art. 6 lg 1 S. 1 lit. f) DS – GMO):

Kogutakse järgmisi andmeid:

IP-aadress (anonüümne)

Taotluse kuupäev ja kellaaeg

Ajavööndi erinevus Greenwichi aja (GMT) vahel

Taotluse sisu (konkreetne leht)

HTTP juurdepääsu olek / olekukood

edastatud andmete hulk

Veebisait, kust päring pärineb

brauserid

Operatsioonisüsteem ja selle liides

Brauseri tarkvara keel ja versioon.

(2) Andmed kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti. Veebilehe pakkumiseks andmete kogumise korral on see aeg, millal vastav seanss lõppes.

Kui andmed salvestatakse logifaili, on see maksimaalselt seitse päeva. Täiendav hoiuruum on võimalik. Sel juhul kustutatakse või eraldatakse kasutajate IP-aadressid nii, et vastavat klienti pole enam võimalik määrata.

5. Küpsiste kasutamine

(1) Lisaks eelnimetatud andmetele salvestatakse veebilehe kasutamisel teie arvutisse küpsised. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kõvakettale, mis on määratud teie kasutatavale brauserile ja mille kaudu liigub teatud teave selle faili salvestamise kohta (siin). Teie arvutis olevad küpsised ei saa käivitada programme ega edastada viiruseid. Selle eesmärk on muuta Interneti kasutajakeskkond meeldivamaks ja tõhusamaks.

(2) Küpsiste kasutamine

a) See veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid, mille ulatust ja funktsionaalsust selgitatakse allpool:

– ajutised küpsised (vt b)

– Püsiküpsised (vt c)

b) Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui brauser suletakse. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. See failSalvestame nn seansi ID-d, millega saab ühisseansile määrata erinevaid teie brauserist pärit päringuid. See võimaldab teie arvuti ära tunda, kui naasete meie veebisaidile. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või sulgete brauseri.
c) Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast määratud perioodi, mis võib failitüübist olenevalt erineda. Küpsised saate igal ajal oma brauseri turvaseadetes kustutada.
d) Saate seadistada oma brauseri vastavalt oma soovile ja nt. B. deaktiveerige kolmandate osapoolte küpsiste või kõigi küpsiste salvestamine. Pange tähele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone kasutada.

6. Meie veebisaidi muud funktsioonid ja pakkumised

(1) Lisaks meie veebisaidi puhtalt informatiivsele kasutamisele saate huvi korral kasutada erinevaid pakutavaid teenuseid. Selleks tuleb üldjuhul esitada täiendavaid isikuandmeid, mida vastava teenuse osutamiseks kasutame ja mille kohta kehtivad eelnimetatud andmetöötluspõhimõtted.

(2) Mõnel juhul kasutame teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. Valime need pakkujad väga hoolikalt, järgime meie juhiseid ja meid kontrollitakse regulaarselt.

(3) Võime edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui pakume koos partneritega osalemist kampaaniates, konkurssidel, lepingute sõlmimisel vms. Lisateabe saamiseks sisestage oma isikuandmed või vaadake kirjeldust allolevast menüüst.

7. Vastuväide või kaebus teie isikuandmete töötlemisele

(1) Kui olete andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selline vastuväide mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast vastulause esitamist.

(2) Kui töötleme teie isikuandmeid huvide tasakaalust lähtuvalt, saate töötlemisele vastuväiteid. Need on juhtumid, mil töötlemine ei ole teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalik, mida kirjeldatakse järgmises funktsioonikirjelduses. Kui esitate sellise vastuväite, palume teil selgitada põhjuseid, miks me ei peaks teie isikuandmeid senisel viisil töötlema. Teie vastulause korral uurime olukorda ja kas lõpetame või korrigeerime andmetöötlust või näitame teile oma mõjuvad kaitset väärivad põhjused, mille alusel töötleme töötlemist jätkame.

(3) Loomulikult võite igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele reklaami ja andmeanalüüsi eesmärgil. Võite meid teavitada oma reklaami vastuväidetest järgmistel kontaktidel: info@tiens.lt

8. Sotsiaalvõrgustike pistikprogrammid

Kasutame oma veebisaidil kolmandate osapoolte pistikprogramme. See võimaldab meil teie kontaktidele teada anda, kui teile meie sait meeldib, linkida teid sisuga või jagada sisu. Pluginad tunneb ära vastava kolmanda osapoole teenusepakkuja logo järgi.

Kui külastate meie saiti, edastatakse teie andmed vastavale kolmandast osapoolest teenusepakkujale.

Kui olete ka kolmandast isikust teenusepakkuja, võib see teave olla seotud teenusepakkuja vastava kasutajakontoga.

Seda teavet võidakse jagada ka kolmanda osapoolega, kui te ei ole kolmanda osapoole teenuste registreeritud kasutaja ja klõpsate meie veebisaidil pistikprogrammil.

Edastamise korral ilma samaaegse registreerimiseta kolmanda osapoole teenusepakkuja juures ei ole aga võimalik andmeid teiega otse seostada, nt IP-aadressi kaudu; see oleks võimalik ainult teie teenusepakkujalt saadud teabe abil.

Kolmandast isikust pakkuja andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse leiate vastava pakkuja andmekaitsedeklaratsioonist.

Neid andmeid töödeldakse meie ülekaaluka õigustatud huvi alusel meie veebipakkumise optimaalseks turundamiseks GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Meie veebisaidil kasutatakse järgmiste pakkujate pistikprogramme:

Facebooki pistikprogramm, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa.

Sertifitseerija: https://www.privacyshield.gov/participant?Id=a2zt0000000GnywAAC & Status=Active

Lisateabe saamiseks vaadake: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitteri pistikprogramm, Twitteri rahvusvaheline ettevõte, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Iirimaa.

Sertifitseerija:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Lisateabe saamiseks vaadake: https://twitter.com/de/privacy

Google Plugin, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Sertifitseerija: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisateavet leiate aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

9. Google Analyticsi kasutamine

(1) See veebisait kasutab Google Analyticsit, veebianalüütikateenust, mida pakub Google Inc. (“Google”). (“Google”). Google Analytics kasutab “küpsiseid”, teie arvutisse paigutatud tekstifaile, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse sellesse serverisse. Kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine, lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi haldaja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata selle veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi ja Internetiga seotud teenuseid.

(2) Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google’i andmetega.

(3) Saate keelduda küpsiste kasutamisest, tehes oma brauseris vastavad seaded. Pange tähele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone kasutada. Samuti saate takistada Google’il küpsiste loodud andmete kogumist, mis on seotud teie veebisaidi kasutamisega (sh teie IP-aadress), ning nende andmete töötlemist, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi järgmiselt lingilt: http:// tööriistad .google. com/dlpage/gaoptout?hl=et.

(4) See veebisait kasutab Google Analyticsit laiendiga “_anonymizeIp()”. Selle tulemusena töödeldakse IP-aadresse edasi lühendatud kujul, mis tähendab, et neid ei saa seostada üksikisikutega. Kui Teie kohta kogutud andmetel on isiklik viide, siis see välistatakse koheselt ja isikuandmed kustutatakse viivitamatult.

(5) Kasutame oma veebisaidi analüüsimiseks ja korrapäraseks täiustamiseks Google Analyticsit. See võimaldab meil oma pakkumist täiustada ja muuta see teile kui kasutajale huvitavamaks. Erandjuhtudel, mil isikuandmeid edastatakse USA-sse, on Google järginud EL-USA privaatsuslepingut https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on artikli 6 lõige 1 punkt 1 Pis. f GDPR.

Isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks hiljemalt 14 kuu möödudes.

(6) Kolmanda osapoole teave: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, faks: +353 (1) 436 1001. Kasutustingimused:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, andmekaitse ülevaade:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html ja privaatsuspoliitika: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. YouTube’i video integreerimine

(1) Oleme oma veebipakkumisse integreerinud YouTube’i videod, mis on salvestatud saidile http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebisaidilt. Need videod on integreeritud “laiendatud andmekaitserežiimis”, st. H. et YouTube’i ei edastata teie kui kasutaja kohta andmeid, kui te videoid ei esita. Ainult siis, kui esitate videoid, edastatakse lõikes 2 nimetatud andmed, mida meil pole võimalik mõjutada – see on võimalik ainult teie enda videote puhul.

(2) Veebilehte külastades saab YouTube teabe, et olete jõudnud meie veebisaidi vastavale alamlehele. Lisaks edastatakse käesoleva deklaratsiooni V jaotises nimetatud andmed. See juhtub olenemata sellest, kas YouTube pakub kasutajakontot, millega olete sisse logitud, või kas selline kasutajakonto on olemas. Kui olete Google’i kontoga sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi end oma YouTube’i profiiliga seostada, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamide, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi vajadustepõhise kujunduse jaoks. Selline hindamine viiakse läbi eelkõige (isegi registreerimata kasutajatele), et pakkuda vajaduspõhist reklaami ja teavitada teisi suhtlusvõrgustiku kasutajaid teie Ak-ist.tegevused meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastu vaielda, kusjuures peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust YouTube’iga.

3) Lisateavet YouTube’i andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta leiate andmekaitsedeklaratsioonist. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitsmise seadete kohta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ja on järginud EL-USA privaatsuslepingut https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt 1 punkt f.

11. Google Map Integration

(1) Kasutame sellel veebisaidil Google Mapsi. See võimaldab meil näidata teile interaktiivseid kaarte otse saidil ja annab teile võimaluse kasutada mugavaid otsingufunktsioone.

(2) Veebilehte külastades saab Google teabe, et olete jõudnud meie veebisaidi vastavale alamlehele. Lisaks edastatakse käesoleva deklaratsiooni V jaotises nimetatud andmed. See juhtub olenemata sellest, kas Google pakub kasutajakontot, millega olete sisse logitud. Kui olete Google’i kontoga sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi olla seotud oma Google’i profiiliga, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamide, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi vajadustepõhise kujunduse eesmärgil. See hindamine viiakse läbi peamiselt (ka registreerimata kasutajatele) vajaduspõhise reklaami pakkumiseks ja teiste suhtlusvõrgustiku kasutajate teavitamiseks teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastu vaielda, kusjuures peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust Google’iga.

(3) Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning pistikprogrammi pakkujapoolse töötlemise kohta leiate selle pakkuja andmekaitse deklaratsioonidest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitsmise seadete kohta: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ja on järginud EL-USA privaatsuslepingut https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt 1 punkt f.

12. AddThis Järjehoidjad

1) Meie veebisait sisaldab ka AddThis pluginaid. Need pistikprogrammid võimaldavad teil järjehoidjatesse lisada või teiste kasutajatega huvitavat sisu jagada. Pistikprogrammidega pakume Sulle võimalust suhelda sotsiaalvõrgustikes ja teiste kasutajatega, et saaksime oma pakkumist täiustada ja Sinu kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta.

Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt 1 punkt f.

(2) Teie Interneti-brauser loob nende pistikprogrammide kaudu otseühenduse AddThisi serverite ja valitud suhtlusvõrgustike või järjehoidjateenustega. Saajad saavad teavet teie juurdepääsu kohta meie veebipakkumise vastavale veebisaidile ja käesoleva deklaratsiooni punktis V nimetatud teabele. Seda teavet töötlevad AddThisi serverid Ameerika Ühendriikides. Kui saadate meie veebisaidilt sisu sotsiaalvõrgustikesse või järjehoidjate teenustesse, võidakse luua link teie veebisaidi külastuse ja teie vastavas võrgus oleva kasutajaprofiili vahel. Meil ei ole mingit mõju kogutavatele andmetele ja andmetöötlusprotseduuridele, samuti ei ole me teadlikud andmete kogumise ulatusest, töötlemise eesmärkidest, säilitamisperioodidest. Samuti puudub meil teave pistikprogrammi pakkuja kogutud andmete kustutamise kohta.

(3) Pistikprogrammi pakkuja salvestab teie andmed kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamide, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi vajadustepõhise kujundamise eesmärgil. Selline hindamine viiakse läbi eelkõige (isegi registreerimata kasutajatele), et pakkuda vajaduspõhist reklaami ja teavitada teisi suhtlusvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväiteid esitada, kusjuures peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust vastava pistikprogrammi pakkujaga.

(4) Kui te ei soovi selles protsessis osaleda, võite andmete kogumise vastu igal ajal vastu seista, loobudes edaspidisest küpsistest: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Teise võimalusena saate seadistada oma brauseri nii, et need küpsised salvestataksseda takistatakse.

(5) Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning pistikprogrammi pakkuja poolt teostatava töötlemise kohta, samuti lisateavet teie õiguste ja teie privaatsuse kaitsmise valikute kohta saate aadressilt: AddThis LLC, 1595. Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

13. Kui salvestatakse isikuandmeid

Kui selleks otstarbeks teavet ei ole esitatud, säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on nende töötlemise eesmärgil vajalik või kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui tuleb täita seadusest tulenevaid säilitamisnõudeid, võib osade andmete säilitamisperiood olla kuni 10 aastat, olenemata töötlemise eesmärkidest.

Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial